Segla över Atlanten

Segla över Atlanten – upplevelse för livet

Att segla över Atlanten är en fantastisk upplevelse som jag absolut tycker du ska göra om du har en sån dröm. Det kan vara både enklare och mindre dramatiskt än vad många föreställer sig och du får garanterat en upplevelse för livet.

Olika sätt att segla över Atlanten?

Segla i egen båt eller som beställningsmedlem på en annan båt som ska över?

Grundfilosofi vid en Atlantsegling

Jag tror att en grundfilosofi som man behöver bottna i vid en sådan här segling är ”lös problemen när de dyker upp”. Du kan och ska förbereda så mycket du kan och har möjlighet till. Risken är bara att du ”förbereder ihjäl dig” så du inte kommer iväg. Du kan inte förutse allt. Så känner du till att du som person har en (o)förmåga att förbereda dig snäppet för mycket så du inte får saker gjort – lär dig och vila i att lös sakerna vartefter de kommer upp.

Risker vid en Atlantöverfart

Självklart helt beroende på förutsättningar på båt, i besättning, dig själv mm mm men generellt skulle jag säga att du får inte ramla överbord. Inga hjältemod insatser på däck när du inte är kopplad. Inte stå och lätta på trycket över relingen okopplad mm. När vi har seglat så har vi alltid varit minst 2 personer uppe på däck/i sittbrunnen när någon manöver på däck etc ska genomföras. Ramlar du i är risken stor (mycket stor) att du inte blir hittad – så undvik det!